Online Randevu

TR
TR EN

Doç. Dr. Işıl Bulur

2011-2013 yılları arasında Kırşehir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğü hizmetini tamamladı.

2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı, 2015 yılında yardımcı doçent doktor oldu. 2016- 2017 Memorial Şişli Hastanesi’nde, 2017-2020 tarihleri arasında Memorial Ataşehir Hastanesi’nde doktorluk hizmetini sürdürdü.

2018 yılında Maltepe Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında Doçent Doktor ünvanını aldı. Halen Maltepe Üniversitesi, Dermatoloji Analim Dalı’nda öğretim üyesi olarak da çalışan Doç. Dr. Işıl Bulur kendi muayenehanesin de meslek yaşamına devam etmektedir.

2006-2011

Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2005

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1997-2004

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
2020-Halen

Doç. Dr. Işıl Bulur Özel Muayehane

Dermatoloji Uzmanı
2017-2020

Memorial Ataşehir Hastanesi

Dermatoloji Uzmanı
2018-Halen

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Öğretim Üyesi
2016-2017

Memorial Şişli Hastanesi

Dermatoloji Uzmanı
2013-2016

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dermatoloji Uzmanı
2011-2013

Ahi Evran Üniversitesi Devlet Hastanesi

Dermatoloji Uzmanı (Mecburi Hizmet)

Mesleki Üyelikler

• Türk Dermatoloji Derneği
• Psoriasis Derneği
• Türk Tabipleri Birliği
• EADV (Avrupa Dermatoloji Derneği)

Katıldığı Konferanslar

• Dermatoallerji (Ürtiker, Ekzamalar)
• Dermatocerrahi
• Dermatokozmetoloji (Botox, Mezoterapi, PRP, kimyasal peeling, dolgu ve lazer uygulamaları)
• Dermoskopi (Vücut ben haritası çıkarılması, ben takibi) konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası kurs, kongre katılımı ve sertifikaları bulunmaktadır.

Bilimsel Yayınlar

1- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1.1 Bulur I, Gülekon A, Erdem O, Yücel AA, Çelik S, Aral A. Psoriasis vulgariste osteopontin ve ilişkili sitokin düzeylerinin tedavi, hastalık aktivitesi ve komorbiditeler ile ilişkisi. Turkderm. 2013; 47(3): 142-147. DOI: 10.4274/turkderm.55798

1.2 Gökalp H, Bulur I, Gürer MA. Decreased Vitamin B12 and Folic Acid Concentrations in Acne Patients After Isotretinoin Therapy: A Controlled Study Indian J Dermatol. 2014 Nov;59(6):630. doi: 10.4103/0019-5154.143533.

1.3 Bulur I, Saraçoğlu ZN, Böyük E, Canaz İmatinib ile indüklenen eritrodermi olgusu. Turkderm. 2014; 48: 54-56. DOI: 10.4274/turkderm.

1.4 Erdoğan HK, Bulur I, Tad M. Multipl kutanöz ve Uterin Leiyomiyomatozis sendromu (Reed sendromu). 2014; 48: 105-107

1.5 Kaya Erdoğan H, Sas S, Acer E, Bulur I, Altunay İ.K, Erdem H.R. Cutaneous findings in fibromyalgia syndrome and their effect on quality of life. Dermatologica Sinica 2016;34:131-4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dsi.2016.01.006

1.6 Kaya Erdoğan H, Bulur I, Saracoglu ZN, Aslan H, Aydogdu SD, Yildiz B. Acrodermatitis enteropathica: A novel mutation of the SLC39A4 gene in a Turkish boy. Dermatol. 2016;43:966-968. doi: 10.1111/1346-8138.13313.

1.7 Yildiz H, Abuaf OK, Goker K, Bulur I. Do dermatologists have cosmetic procedures? J Cosmet Dermatol. 2016;15(4):387-392. doi: 10.1111/jocd.12250

1.8 Yildiz H, Abuaf OK, Goker K, Bulur I. Why some of the dermatologists choose to avoid carrying out minimally invasive cosmetic procedures? J Cosmet Laser Ther. 2016;18:467-471.

1.9 Bulur I, Kaya Erdogan H, Kocatürk E, Saracoglu ZN, Alataş Ö, Yildiz P, Bilgin M. The role of irisin in the relationship between psoriasis and insulin resistance. G Ital Dermatol Venereol. 2016 Sep 22. Doi: 10.23736/S0392- 0488.16.05413-4,

1.10 Kaya Erdogan H, Bulur I, Kocaturk E, Yildiz B, Saracoglu ZN, Alatas O.The role of oxidative stress in early-onset androgenetic alopecia. J Cosmet Dermatol. 2016 Dec 16. doi: 10.1111/jocd.12300.

1.11 Kaya Erdogan H, Fıdan ST, Bulur I, Karapınar T, Saracoglu ZN. Evaluation of Cutaneous Findings in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Preliminary Study. Pediatr Dermatol. 2016 Dec 16. doi: 10.1111/pde.13035.

1.12 Saleyk S, Bulur I, Saracoglu Z.N. The effect of NB-UVB treatment on serum 25(OH)D levels and relevant parameters in patients with psoriasis vulgaris. Cutis. 2017 Jun;99(6):431-435.

1.13 Bulur I, Onder M. Behçet disease: New aspects. Clin Dermatol. 2017;35:421-434. doi: 10.1016/j.clindermatol.2017.06.004

1.14 Bulur I, Erdogan HK, Saracoglu ZN, Happle R, Canaz F. Superimposed Segmental Manifestation of Juvenile Amyopathic Dermatomyositis in a 9-year-old Boy. Indian J Dermatol. 2017 Jul-Aug;62(4):440. doi: 10.4103/ijd.IJD_335_16.

1.15 Bulur I, Erdoğan HK, Karapınar T, Saracoglu ZN. Morphea in Middle Anatolia, Turkey: a 5-year single-center experience. Postepy Dermatol Alergol. 2017 Aug;34(4):334-338. doi: 10.5114/ada.2017.69313

1.16 Gökalp H, Bulur I, Kaya Erdogan H, Karapinar T, Bilgin M. Evaluation of the effects of acne vulgaris on quality of life in Turkey by using TAQLI. Journal of Cosmetic Dermatology. J Cosmet Dermatol. 2017;16:485-490. doi: 10.1111/jocd.12294.

1.17 Bulur I, Erdoğan HK, Koku Aksu EA, Karapınar T, Saraçoğlu ZN. The efficacy and safety of phototherapy in geriatric patients, a retrospective study. Ann Bras Dermatol. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/abd1806-4841.20185468.

1.18 Kaya Erdogan H, Bulur I, Kocatürk E, Saracoglu ZN, Alataş Ö, Bilgin M. Advanced oxidation protein products and serum total oxidant/antioxidant status levels in rosacea. PostepyDermatol Alergol. 2018 Jun;35(3):304-308. doi: 10.5114/ada.2018.76228.

1.19 Kaya Erdogan H, Bulur I, Saracoglu ZN, Bilgin M. The Evaluation of Contact Sensitivity with Standart and Cosmetic Patch Test Series in Rosacea Patients. Ann Dermatol. 2018 Jun;30(3):290-295. doi: 10.5021/ad.2018.30.3.290.

2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2.1 Bulur I, Gökalp H, Erdem O, Gürer MA. A Rare Form of Lichenoid Tissue Reaction: Lichenoid Granulomatous Dermatitis. J Med Cases. 2015;6(2):95-97.

2.2 Bulur I. Boyuk E. Saracoglu Z.N. Arik D. Perianal Basal Cell Carcinoma. Case Rep Dermatol. 2015;7:25-28. doi: 10.1159/000380847

2.3 Bulur I, Keseroglu H.O, Saracoglu Z.N, Gönül M. Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema (Baboon syndrome) associated with infliximab. J Dermatol Case Rep. 2015;1:12-14. doi: 10.3315/jdcr.2015.1190

2.4 Erdoğan HK, Bulur I, Kaya Z. Clinical Effects of Topical Tacrolimus on Fox-Fordyce Disease. Case Rep Dermatol Med. 2015;2015:205418. doi: 10.1155/2015/205418

2.5 Bulur I, Kaya Erdoğan H, Nurhan Saracoglu Z, Arık D. Methotrexate Treatment in Children with Febrile Ulceronecrotic Mucha-Habermann Disease: Case Report and Literature Review. Case Rep Dermatol Med. 2015;2015:357973. doi: 10.1155/2015/357973

2.6 Erdoğan HK, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Karapınar T, Arık D. Kaposi’s sarcoma concealed by stasis dermatitis in a patient with psoriasis. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2017;26:69-71.

2.7 Cilingir O, Bulur I, Aras BD, Kutlay O, Erzurumluoglu O, Haziyeve K, Saracoglu ZN, Erdoğan HK, Dincer KS, Gursoy H, Artan S. The Relationship between Glutathione-S-Transferases Polymorphisms and Lichen Planus Susceptibility. International Journal of Research Studies in Medical and Health Sciences Volume 3, Issue 1, 2018, PP 15-22.

2.8 Bulur I, Bülbül B.E, Özdemır M, Balevı A, Kocatürk E, Altunay I, Gönül M, Ergın C, Ertam I, Erdoğan HK, Bılgın M, Erdem MT. The efficacy and safety ofomalizumab in refractory chronic spontaneous urticaria: real-life experience in Turkey. Acta Dermatovenerologica Alpina Pannonica et Adriatica, 2018: 27(3), 121-126., Doi: 10.15570/actaapa.2018.25.

2.9 Boyuk E, Bulur I, Canaz F, Cilingir O. Adult Onset Langerhans Cell Histiocytosis Diagnosed With Xanthomalike Plaque. Actas Dermosifiliogr. 2019 Sep 14. pii: S0001-7310(19)30305-9. doi: 10.1016/j.ad.2018.06.028.

3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Sözlü Bildiriler

3.1 Acer E, Kaya Erdogan H, Bulur I, Acar EM. The evaluation of clinical and demographic characteristics of 166 patients with herpes zoster in Central Anatolia Region of Turkey. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, 15-18 March 2017, İstanbul, Turkey.

3.2 Kaya Erdogan H, Bulur I, Kocatürk E, Saracoglu ZN, Alatas Ö, Bilgin M. Oxidative stress in rosacea: A case control study. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, 15-18 March 2017, İstanbul, Turkey.

3.3 Arslan A, Bulur I, Saracoglu ZN. Evaluation of the skin prick test and serum total ige results in chronic spontaneous urticaria and atopic dermatitis. 3th International Dermatology and Cosmetology Congress 2017, İstanbul

3.4 Böyük E, Saracoglu ZN, Bulur I, Canaz F, Yılmaz E, Kaygısız B. Serum and skin levels of adiponectin, cartonectin (CTRP-3) and osteopontin in psoriasis vulgaris and effects of treatment with methotrexate. 3th International Dermatology and Cosmetology Congress 2017, İstanbul

4. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

4.1 Boyuk E, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Erdem Ö. Giant Melanoma: A Case Report. 4 th World Congres Of Dermoscopy, 2015, Vienna, Austria
4.2 Bulur I, Erdogan H.K, Ünsal A, Aslantaş D, Saracoglu Z.N, The examination team. The Prevalance of Rosacea in Rural Areas in Turkey. 24 th EADV Congress, 2015, Copenhagen, Denmark
4.3 Bulur I, Erdogan H.K, Saracoglu Z.N, Arık D. Methothrexate Treatment in Children with Febrile Ulceronecrotic Mucha-Habermann Disease: Case report and literatüre review. 24 th EADV Congress, 2015, Copenhagen, Denmark
4.4 Kaya Erdogan H, Sas S, Bulur I, Acer E, Erdem H.R. Cutaneous Findings in Fibromyalgia Syndrome. 24 th EADV Congress, 2015, Copenhagen, Denmark
4.5 Kaya Erdogan H, Bulur I, Aslan A, Saracoglu Z.N. Vildagliptin Induced Bullous Pemphigoid. 24 th EADV Congress, 2015, Copenhagen, Denmark.
4.6 Kaya Erdogan H, Bulur I, Saracoglu Z.N, Aydogdu S, Aslan H, Yildiz B. Acrodermatitis Enteropathica: A Novel Mutation of SLC39A4 gene. 24 th EADV Congress, 2015, Copenhagen, Denmark.
4.7 Bulur I, Erdogan HK, Karapinar T, Saracoglu ZN. Localized Scleroderma; A five year Single Center Experience. International Dermatology and Cosmetology Congress, 16-20 March 2016, İstanbul, Turkey.
4.8 Bulur I, Kaya Erdogan H, Saracoglu ZN, Ciftci E, Canaz F, Yiğitaslan S, Yildiz P. Relationship Between Levels of Neurotrophins and Metabolic Parameters in Psoriasis Vulgaris. 13 th EADV Spring Symposium, 19-22 May 2016, Athence, Greece
4.9 Bulur I, Kaya Erdogan H, Kocatürk E, Saracoglu ZN, Alataş O, Yildiz P, Bilgin M. Serum Irisin Levels in Patients with Plaque-Type Psorasis Vulgaris: A preliminary Study. 13 th EADV Spring Symposium, 19-22 May 2016, Athence, Greece
4.10 Kaya Erdogan H, Bulur I, Saracoglu ZN, Karapinar T, Arik D. Kaposi’s Sarcoma Concealed by Stasis Dermatitis in Patient with Psoriasis. 13 th EADV Spring Symposium, 19-22 May 2016, Athence, Greece
4.11 Yildiz B, Kaya Erdogan H, Bulur I, Saracoglu ZN, Arik D. Paediatric Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus with Atopt: Case Report. 13 th EADV Spring Symposium, 19-22 May 2016, Athence, Greece
4.12 Yildiz B, Karapinar T, Bulur I, Saracoglu ZN, Uskudar Teke H, Ciftci E, Canaz F, Işıksoy S. Cutaneous Metastasis in Acute Myeloid Leukemia and its Association with Granuloma Annulare: Case Report. 13 th EADV Spring Symposium, 19-22 May 2016, Athence, Greece
4.13 Kaya Erdogan H, Pasaoglu O, Saracoglu ZN, Bulur I, Yilmaz E. An unusual presentation of rosacea: Unilateral periorbital swelling with erythema. 25 th EADV Congress, 2016, Vienna, Austria.
4.14Kivanc Altunay I,Aksu Cerman A, Deniz F, Kaya Erdogan H, Bulur I, Yener Ozturk F. Healthy Lifestyles Behaviours in Psoriasis and Diabetes. 25 th EADV Congress, 2016, Vienna, Austria.
4.15 Bulur I, Başkan E.B, Özdemir M, Balevi A, Göncü, Altunay İ, Gönül M, Ergin C, Ertam I, Solak B, Erdoğan H.K, Bilgin M. The efficacy of omalizumab in refractory chronic spontaneous urticaria: The real life experience from Turkey. 26 th EADV, Geneve, Switzerland.

5. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

5.1 Gökalp H, Bulur I. Urticarial Syndromes, “A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema”, book edited by Selda Pelin Kartal and Zekayi Kutlubay, ISBN 978-953-51-3168-7, Print ISBN 978-953-51-3167-0, Published: May 31, 2017 under CC BY 3.0 license.

5.2 Bulur I, Gökalp H. Contact Urticaria, “A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema”, book edited by Selda Pelin Kartal and Zekayi Kutlubay, ISBN 978-953-51-3168-7, Print ISBN 978-953-51-3167-0, Published: May 31, 2017 under CC BY 3.0 license.

6. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

6.1 Gürer M.A, Bulur I. Geçici Dolgu Maddeleri. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics. 2009;2(2):10-5

6.2 Bulur I, Adışen E. Fotoallerjik ve Fototoksik Dermatitler. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics. 2011;4(1):25-32

6.3 Bulur I, Önder M. Behçet Hastalığında Deri Bulguları. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics. 2011;4(4):4-9

6.4 Bulur I, Tokmak TT, Erdogan HK, Sas S, Cevikalp Ö. Psoriasis Vulgaris Hastalarında Subklinik Ateroskleroz Gelişiminin Karotid Arter Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Fakültesi Dergisi. 2013; 35(3)

6.5 Atak A, Sönmez C, Bulur I, Kaskeri D, Göğüş F, Gürer MA. Psöriatik Artritli Hastalarda Anti-CCP ve Bazı Otoantikorların Serolojik Olarak Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2014;34(1):40-6

6.6 Saleyk S. Saraçoğlu ZN, Bulur I, Çiftçi E. Tek Ayakta Çoklu Tüberkülozis Verrukoza Kutis Lezyonu: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi. Turk J Dermatol. 2015; 9: 141-144. DOI: 10.4274/tdd.1955

6.7 Erdoğan HK, Bulur I, Kaya Z. Erüptif Vellüs Kıl Kisti: Bir olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Türk Dermatoloji Dergisi. 2015; 3: 156-7.

6.8 Erdoğan HK, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Karapınar T, Arık D. Bazal hücreli karsinom zemininde gelişen miyazis olgusu. Osmangazi Tıp Dergisi. 2015; 37:31-34.

6.9 Anıl H, Kıral E, Harmancı K, Bulur I, Koçak A. Fenitoin kullanımına bağlı gelişen akut jeneralize ekzantematöz püstülozis (AGEP) olgusu. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2015; 55 (1)

6.10 Erdoğan HK, Bulur I, Ergül B. Üst Gastrointestinal Endoskopi Komplikasyonu Olarak Servikofasiyal Purpura Cervicofacial Purpura as Upper Gastrointestinal Endoscopy Complication. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2016;7:1.

6.11 Bulur I, Yaşlanma ve Deri, Osmangazi Tıp Dergisi, 2016;38 (Özel Sayı 1): 99-101

6.12 Yıldız B, Erdoğan HK, Bulur I, Aslan A, Saraçoğlu ZN. Kutanöz Ülserler ile Seyreden Akut Metotreksat Toksisitesi. Osmangazi Tıp Dergisi, 2016, 38.

6.13 Erdoğan HK, Bulur I, Kaya Z, Saracoglu ZN, Yıldız B. Lokalize Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma. Dermatoz 2016; 2: 1-4.

6.14 Boyuk E, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Erdem Ö. Giant Scalp Melanoma: A Case Report. Osmangazi Tıp Dergisi. 2016;38: 81-82.

6.15 Akça H.M, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Erdoğan H.K, Yiğitaslan S. Evaluation of Serum Resistin Levels and Metabolic Syndrome Related Parameters in Chronic Spontaneous Urticaria. Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21.

6.16 Yıldız P, Bulur I, Arık D, Usküdar TH. Hiperpigmentasyon ile Birliktelik Gösteren Esansiyel Trombositoz, Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi.

6.17 Qoraan İ, Öz Y, Aslan A, Bulur I. “The Identification of an Uncommon Dermatophyte as an agent of Tinea corporis, Microsporum ferrugineum”. Osmangazi Tıp Dergisi, 2017; 39 (2):70-74.

6.18 Erdoğan HK, Bulur I, Karapınar T, Saraçoğlu ZN, Yılmaz Ürtikerya Pigmentozayı Taklit Eden Skabiyez İnkognito. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(1):31-4

6.19 Bulur I, Erdoğan HK Çiftçi, Canaz F, Yiğitaslan S, Yıldız P, Zeynep, Saraçoğlu ZN, Bilgin M. Evaluating the Role of Neurotrophins in the Psoriasis and Metabolic Syndrome Relationship . Turk J Dermatol 2017;11:168-73.

6.20 Böyük E, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Erdogan H.K, Arık D. Romatoid Artrit Tanısı ile Golimumab Tedavisi Alan Hastada Gelişen Püstüler Psoriasis: Olgu Sunumu. Dermatoz. Dermatoz, 2017; 8(4), 1-3., Doi: 10.15624.dermatoz1708o3.

6.21 Acer E, Erdoğan HK, Bulur I, Acar E.M Evaluation of demographic and clinical characteristics of 166 patients with herpes zoster in the Kırsehir region. TURKDERM, 2018; 52(3), 95-99.

6.22 Karapınar T, Erdogan H.K, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Dündar E. Epidermodisplazia Verrusiformisi Olan İki Kardeş Olgu. Güncel Pediatri Dergisi, 2019; 17 (3), 435-440.

6.23 Bulur I, KAYA HK, Yiğitaslan S,Akay O.M, Saraçoğlu N. Evaluation of the Relationship Between T Regulatory Cells and Vitamin D Levels in Chronic Spontaneous Urticaria. Turkish Journal of Dermatology, 2018; 12(4), 172-176., Doi:10.4274/tdd.3720

6.24 Saş S, Erdogan H.K, Bulur I.Artriti olmayan Psoriasis Hastalarinda Kemik Mineral Yogunlugunun Degerlendirilmesi. OSMANGAZI JOURNAL OF MEDICINE, 2018; Doi: 10.20515/otd.433038.

6.25 Bulur I,Önder M. Postmenopozal Dönemde Deri, Saç ve Tırnak Bakımı ve Uygun Dermatokozmetik Yaklasımlar. Turkiye Klinikleri Cosmetic Dermatology . 2018; p77-83

6.26 Özen E, Ekemen S, Türkmen, Bulur I, Yelken B.B. A rare complıcatıon assocıated wıth nonıonıc contrast medıa (ıohexol): toxıc epıdermal necrolysıs. JARSS 2017; 25 (2): 84 – 86 6.27 Özay Ö, Arslantaş D, Ünsal A, Bulur I. Eskişehir İli Kırsalında Lise Öğrencileri Arasında Androgenetik Alopesi Sıklığı ve Yaşam Kalitesi. Northern Clinics of Istanbul. North Clin Istanb. 2019 Jun 12;6(3):226-235. doi: 10.14744/nci.2018.59365

7.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Sözlü Bildiriler

7.1 Bulur I, Erdoğan HK, Kocatürk E, Saraçoğlu ZN, Alataş Ö, Yıldız P, Bilgin M. Plak Tip Psoriasis Hastalarında Serum İrisin Düzeyi ve İnsülin Direnci İlişkisinin Değerlendirilmesi. IV.DOD Dermatoloji Gündemi, 2015, Eskişehir

7.2 Erdoğan HK, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Karapınar T, Arık D. Psoriasis Hastasında Staz Dermatiti Tarafından Maskelenen Kaposi Sarkomu. IV.DOD Dermatoloji Gündemi, 2015, Eskişehir

7.3 Erdoğan HK, Şaş S, Acer E, Bulur I, Erdem HR. Fibromiyalji Sendromunda Görülen Deri Bulgularının Değerlendirilmesi. IV.DOD Dermatoloji Gündemi, 2015, Eskişehir

7.4 Gökalp H, Bulur I, Erdoğan HK, Karapınar T, Bilgin M. Akne vulgariste yaşam kalitesi: 960 olgunun değerlendirilmesi. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 18-22 Kasım 2015, Ankara

7.5 Bulur I, Erdoğan HK, Koku Aksu EA, Karapınar T, Saraçoğlu ZN. Geriatrik hastalarda fototerapinin etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi, retrospektif bir çalışma. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 18-22 Kasım 2015, Ankara

7.6 Erdoğan HK, Bulur I, Kocatürk E, Yildiz B, Saraçoğlu ZN, Alataş Ö. Erken Başlangıçlı Androgenetik Alopeside Oksidatif Stresin Rolü. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2016, Antalya

7.7 Kaya Erdogan H, Bulur I, Saracoglu ZN, Bilgin M. Rozase Hastalarında Kontakt Duyarlılığın Standart ve Kozmetik Yama Test Serileri ile Değerlendirilmesi. 6. Dermatoimmunoloji ve Allerji Güz Okulu, 7-10 Eylül 2016, Bodrum.

7.8 Altunay İK, Deniz F, Çerman AA, Erdoğan HK, Bulur I. Psoriazis Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi: Çift Merkezli, Kesitsel Bir Pilot Çalışma. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2016, Antalya

7.9 Bulur I, Paşaoğlu Ö. Eskişehir Bölgesinde Bazal Hücreli Karsinom Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2018, Antalya

7.10 Kronik Spontan Ürtikerde T regülatuar Hücre Düzeyi ve Vitamin D düzeyi ilişkisinin değerlendirilmesi. Güz Okulu, 2018, Bodrum.

7.11 Azelaic Acid in Dermatology. 4 th Indercos Dermatology and Cosmetology Congress withh İnternationak Participants. 2019, İstanbul

8.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

8.1 Bulur I, Aslan A, Böyük E, Bilgin M, Saraçoğlu ZN. Eskişehir Bölgesindeki Psoriasis Hastalarının Sosyodemografik Özellikleri, Klinik ve Skindex 29 ile Yaşam Kalite Değerlendirmesi. 1. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, 2014, Antalya.

8.2 Bulur I, Aslan A, Saraçoğlu ZN. Dapson Tedavisine Yanıt Vermeyen Dirençli Subkorneal Püstüler Dermatoz Olgusu. 9. Ege Dermatoloji Günleri, 2014, Marmaris.

8.3 Aslan A, Bulur I, Saraçoğlu ZN. HBV Enfeksiyonu birlikteliğiyle Eritema Elevatum Diutinum Olgusu. 9. Ege Dermatoloji Günleri, 2014, Marmaris.

8.4 Erdoğan HK, Bulur I, Kaya Z. Erüptif Vellüs Kıl Kisti: Bir olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. 9. Ege Dermatoloji Günleri, 2014, Marmaris.

8.5 Bulur I, Özcan İ, Saleyk S, Saraçoğlu ZN. Hemodiyaliz İle İlişkili Psödoporfiri Olgusu. 10. Çukurova Dermatoloji Günleri, 2014, Kapodokya

8.6 Saleyk S, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Arık D. Atipik Edinsel Dermal Melanositozis; Olgu Sunumu. Çukurova Dermatoloji Günleri, 2014, Kapodokya

8.7 Erdoğan HK, Bulur I, Ergül B, Acer E. Üst Gastrointestinal Endoskopi Komplikasyonu Olarak Servikofasiyal Purpura. 15.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2014, Antalya

8.8 Bulur I, Böyük E, Saraçoğlu ZN, Arık D. Perianal Bazal Hücreli Karsinom. 15.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2014, Antalya

8.9 Böyük E, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Canaz F. Deriye Sınırlı Langerhans Hücreli Histiyositoz: Olgu. 15.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2014, Antalya

8.10Erdoğan HK, Bulur I, Kaya Z. Fox-Fordyce Hastalığı: Takrolimus ile Tedavi Edilen İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Çeçirilmesi. 15.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2014, Antalya

8.11 Yıldız B, Bulur I, Aslan A, Saraçoğlu ZN, Korkmaz C. Papüler Müsinöz Hastalığında İnravenöz İmmünglobulin Tedavisi: Olgu Sunumu. 15.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2014, Antalya

8.12 Erdoğan HK, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Karapınar T. Bazal Hücreli Karsinom Zemininde Gelişen Miyazis Olgusu. IV.DOD Dermatoloji Gündemi, 2015, Eskişehir

8.13 Yıldız B, Bulur I, Demiral M, Erdoğan HK, Kırel B, Saraçoğlu ZN, Canaz F. Pediatrik Dönemde Nekrobiyozis Lipoidika Diyabetikorum: Olgu Sunumu. IV.DOD Dermatoloji Gündemi, 2015, Eskişehir

8.14 Yıldız B, Karapınar T, Bulur I, Erdogan H.K, Saraçoğlu ZN, Teke H.Ü, Çiftçi E, Canaz F, Işıksoy S. Akut Myeloid Lösemide Nodüler Cilt Metastazı ve Granuloma Annulare Birlikteliği: Olgu Sunumu. XXII.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, 2015, Ankara, Türkiye

8.15 Karapınar T, Saraçoğlu ZN, Erdogan H.K, Bulur I, Yıldız B, Özen A, Canaz F. Saçlı Deri ve Yüz Bölgesinde Görülen Anjiosarkom: Olgu Sunumu. XXII.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, 2015, Ankara, Türkiye

8.16 Böyük E, Erdogan H.K, Bulur I, Çiftçi E, Saraçoğlu ZN, Canaz F. Vulvar ve Perineal Bölgede Likenoid Displazi Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinoma İn situ: Olgu Sunumu. XXII.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, 2015, Ankara, Türkiye

8.17 Böyük E, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Erdogan H.K, Arık D. Romatoid Artrit Tanısı ile Golimumab Tedavisi Alan Hastada Gelişen Püstüler Psoriasis: Olgu Sunumu. . XXII.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, 2015, Ankara, Türkiye

8.18 Bulur I, Kaya Erdogan H, Çiftçi E, Canaz F, Yiğitaslan S, Saraçoğlu ZN. Psoriasis ve metabolik sendrom ilişkisi: BDNF, NGF ile TNF-α, IL-6’nın serum ve doku düzeylerinin değerlendirilmesi. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, 2016, Antalya.

8.19 Bulur I, Erdogan H.K, Saraçoğlu ZN. Asitretin ile Tedavi edilen, Çocuk olguda Jeneralize Granuloma Anulare, Olgu Sunumu. 7. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 2016, Ankara, Türkiye

8.20 Erdogan H.K, Fidan ST, Bulur I, Karapınar T, Saraçoğlu ZN. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Görülen Deri Bulgularının Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma. 7. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 2016, Ankara, Türkiye

8.21 Erdogan H.K, Bulur I, Karapınar T, Saraçoğlu ZN, Yılmaz E. Ürtikerya Pigmentozayı Taklit Eden Skabiyez Inkognito: Olgu Sunumu. 7. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 2016, Ankara, Türkiye

8.22 Karapınar T, Erdogan H.K, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Dündar E. Epidermodisplazi Verrüssiforme olan iki kardeş: Olgu Sunumu. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 2016, Ankara, Türkiye

8.23 Saraçoğlu ZN, Erdogan H.K, Bulur I, Arık D. İktiyoziform Mikozis Fungoides: Bir Olgu Sunumu. 11. Ege Dermatoloji Günleri, 2016, Çeşme, Türkiye

8.24 Bulur I, Erdoğan H.K, Yılmaz E, Canaz F, Saraçoğlu ZN. Yüz Yerleşimli Üç Lupus Vulgaris Olgusu. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2016, Antalya, Türkiye

8.25 Akça H.M, Bulur I, Saraçoğlu ZN, Erdoğan H.K, Yiğitaslan S. Kronik İdiyopatik Ürtiker Hastalarında Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkisinin

8.26 Erdogan H.K, Yıldız B, Bulur I, Saraçoğlu Z.N. PUVA Tedavisi Sonrası Mikozis Fungoides Lezyonlarına Sınırlı Multipl Lentigolar: Olgu Sunumu. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2016, Antalya, Türkiye 8.27 Erdogan H.K, Çarman E, Bulur I, Erdoğan B, Saraçoğlu Z.N. Yüze Lokalize Papüler Müsinöz: Bir Olgu Sunumu. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2016, Antalya, Türkiye

Projeler

Sorumlu Araştırmacı Olarak
Bulur I, Çiftçi E, Canaz F, Yiğitaslan S, Yıldız P, Saraçoğlu ZN. Psoriasis ve Metabolik Sendrom İlişkisi: NGF, BDNF ile TNF-α, IL-6’nın Serum ve Doku Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: 2014-501.

Yardımcı Araştırmacı Olarak
Atak A, Bulur I, Göğüş F, Gürer MA. Psöriatik Artritli Hastalarda Anti-CCP ve Bazı Otoantikorların Serolojik Olarak Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: 01/2007-14. ( Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşegül ATAK), 2007.

Yardımcı Araştırmacı Olarak
Erdoğan HK, Bulur I, Saraçoglu ZN. Akne Rozase Hastalarında Kontakt Duyarlılığın Standart ve Kozmetik Yama Test Serileri ile Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: 2015-718.

Dökümanlar

Klinik Anlaşmalı Kurumlar

• Mapfre Sigorta
• Allianz Sigorta
• Anadolu Sigorta
• Türkiye Sigorta
• Bupa Acıbadem
Dr. Işıl Bulur Whatsapp