Online Randevu

TR
TR EN

Kadınlarda Saç Hastalıklarında Tedavi

Saç kadın için önemli bir aksesuar ve güzellik simgesidir. Saç dökülmesi ve saç seyrelmesi genç yaşta başladığında bir kadının benlik saygısı ve kimliği için travmatik olabilirken, yaşlı kadınlar için erken yaşlanma belirtisi olarak da algılandığı için önemli bir sağlık sorunudur. Kadın hastalarda saç hastalıklarında tedaviden memnuniyet hastalıkların türüne ve tedavi yanıtına bağlı olarak değişmektedir. Etkili tedaviler ise hastaları memnun etmektedir. Saç hastalıkları skarlı ve skarsız saç dökülmeleri olmak üzere iki gruba ayrılır.

Telogen effluvium (tepkisel saç dökülmesi) kadınlarda skarsız saç dökülmesinin en sık nedenleriden biridir. Kadınlar erkeklere göre telogen effluvium tedavisi için daha sık dermatologlara başvurmaktadırlar. Tedavide ilk basamakta altta yatan hastalığın tanı ve tedavisinin yapılması, ek olarak eksik vitamin ve mineral desteklerinin verilmesi önemlidir. Ek olarak minoksidil, finasterid, topikal ve sistemik steroid, mezoterapi, trombositten zengin plazma (PRP), mikroiğneleme (dermapen, dermaroller), kök hücre tedavileri de saç dökülmesini önlemek ve saç çıkışını uyarmak amacı ile kullanılabilmektedir.

Androgenetik alopesi kadın hastalarda ikinci sıklıkta görülen saç dökülmesidir. Androgenetik alopeside sıklık ve şiddet yaşla birlikte artış göstermektedir. Minoksidil, finasterid, hormon tedavileri (spironolakton, siproteron asetat), düşük enerji seviyeli lazer uygulamaları ve trombositten zengin plazma(PRP) uygulamaları kadınlarda androgenetik alopeside etkili bulunun tedavilerdir. Mezoterapi, mikroiğneleme(dermapen, dermaroller) ve kök hücre tedavilerinin de androgenetik alopesisi olan kadın hastalarda etkili bir tedavi olduğu raporlanmıştır. Ek olarak androgenetik alopesi tedavisinde çeşitli vitamin, mineral ve ekstratların da etkili olabileceği belirtilmektedir.

Alopesi areata ve skatrisyal alopesiler ise nadir görülen saç dökülmesi nedenlerindendir. Alopesi areata ve skatrisyal alopesilerde ise topikal, intralezyonel ve sistemik steroid, immunmodulatuar ve immünsüpresif ilaç tedavileri kullanılmaktadır.

Sonuç olarak saç dökülmesi ve saç seyrelmesinin farklı nedenleri ve tedavilerinin olduğunun bilinmesi oldukça önemlidir. Kişilerin tanı ve altta yatan nedenlerin tespiti, etkili ve güvenli tedavilerin önerilmesi için ise dermatologlara başvurmaları uygundur.

Referanslar;

Dhami L. Psychology of Hair Loss Patients and Importance of Counseling. Indian J Plast Surg. 2021;54(4):411-415.

Asghar F, Shamim N, Farooque U, Sheikh H, Aqeel R. Telogen Effluvium: A Review of the Literature. Cureus. 2020 May 27;12(5):e8320.

Alessandrini A, Bruni F, Piraccini BM, Starace M. Common causes of hair loss - clinical manifestations, trichoscopy and therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Mar;35(3):629-640.

Kanti V, Messenger A, Dobos G, Reygagne P, Finner A, Blumeyer A, Trakatelli M, Tosti A, Del Marmol V, Piraccini BM, Nast A, Blume-Peytavi U. Evidence-based (S3) guideline for the treatment of androgenetic alopecia in women and in men - short version. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Jan;32(1):11-22.

Genital Siğil Nedir?

Human Papilloma Virüs (HPV)’ün genital bölgede neden olduğu siğile (verrükaya) verilen isimdir. Dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan enfeksiyon olan HPV enfeksiyonu, ilk cinsel deneyimini erken yaşta yaşayan ve cinsel partner sayısı fazla olan bireylerde daha sık görülmektedir.

Devamını İncele